e-Devlet’te yeni hizmet

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Kontratlarına Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, satış mukavelesinin düzenlenmesine ait müracaatlar, yalnızca Noterler Birliği’nin, “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Gerekli evraklar, Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) yüklenecek ve evrakların asılları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek.

Noter, müracaat üzerine TNBBS’den müracaat dokümanı düzenleyecek. Hukuksal yahut fiili mahzur nedeniyle müracaat evrakının düzenlenememesi durumunda müracaat reddedilerek taraflara güncelleme imkanı sağlanacak.

Noter, düzenlediği müracaat evrakını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden iletecek. Taşınmaza ait kayıt ve evrakların tamamlanmasından sonra noter hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına mani türel bir durumunun bulunmadığını tespit ettikten sonra mukaveleyi hazırlayacak.

Sözleşme Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve tapu müdürlüğünce tapu siciline tescili sağlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir